การเพิ่ม/ แก้ไข หัวข้อข่าว กับบทนำข่าว

การเพิ่ม/ แก้ไข หัวข้อข่าว กับบทนำข่าว

(ตัวอย่างหัวข้อข่าว กับบทนำข่าวที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "เค้าโครง" แล้วหาหัวข้อ "Content 01 (Blog)" กดดำเนินการ และเลือกแก้ไข

2. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตเค้าโครง" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "พื้นที่"

3. เมื่อกดที่แถบ "พื้นที่" แล้ว ให้เลื่อนไปที่ "Content Blog list" แล้วกดแก้ไข

4. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตอินสแตนซ์" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "กำหนดค่า"

​​​​​​​

5. หลังทำการกดที่แถบ "กำหนดค่า" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้กดเพิ่ม/ แก้ไข ส่วนที่ต้องการ 
    1) Title : ส่วนหัวข้อข่าว
    2) Intro : ส่วนบทนำข่าว

​​​​​​​