ร้านสาขาระบบร้านค้าสาขา เป็นระบบเพิ่มร้านค้าสาขาสำหรับใช้กับคลังสินค้า

เช่น สาขา1 เทอร์มินอล 22 ใช้กับ Terminal 21

1. ปุ่มเพิ่มร้านค้า: ใช้สำหรับเพิ่มร้านค้าสาขาใหม่
​​​​​​​2. ปุ่มดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการร้านค้าสาขาที่มีการสร้างไว้แล้ว


​​​​​​​1. ปุ่มเพิ่มร้านค้า
ใช้สำหรับเพิ่มร้านค้าสาขาใหม่
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มร้านค้า จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

  1) Store Name: ช่องกรอกชื่อร้านค้าสาขา แบ่งตามภาษา เช่น Store Name (th) เป็นที่ใส่ชื่อร้านค้าสาขาหน้าภาษาไทย
  2) Store Open Time: ช่องกรอกเวลาเปิดร้านค้าสาขา
  3) Store Close Time: ช่องกรอกเวลาปิดร้านค้าสาขา
  4) Store Date Opened: ช่องกรอกวันเปิดร้านค้าสาขา
  5) Product All: ช่องเลือกสถานะว่าร่วมกับสินค้าทั้งหมดหรือไม่
      - Yes: เลือกให้ร่วม
​​​​​​​      - No: เลือกให้ไม่ร่วม
  6) Pickup Point: ช่องเลือกว่าใช้ Pickup Point หรือไม่
      - Yes: เลือกใช้
​​​​​​​      - No: เลือกไม่ใช้
  7) Warehouse: ช่องเลือกคลังสินค้า
  8) Phone: ช่องกรอกเบอร์โทร
  9) ​​​​​​​ประเทศ: ช่องกรอกประเทศ
​​​​​​​


  10) ​​​​​​​​​​​​​​จังหวัด: ช่องกรอกจังหวัด
  11) ​​​​​​​​​​​​​​อำเภอ: ช่องกรอกอำเภอ
  12) ​​​​​​​​​​​​​​ตำบล: ช่องกรอกตำบล
  13) ​​​​​​​​​​​​​​ที่อยู่: ช่องกรอกที่อยู่
  14) ​​​​​​​​​​​​​​รหัสไปรษณีย์: ช่องกรอกรหัสไปรษณีย์
  15) ​​​​​​​​​​​​​​Latitude: ช่องกรอกละติจูด
​​​​​​​  16) ​​​​​​​​​​​​​​Longitude: ช่องกรอกลองจิจูด


2. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการร้านค้าสาขาที่มีการสร้างไว้แล้ว

​​​​​​​  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขร้านค้าสาขาที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบร้านค้าสาขาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง