เนื้อหา


ระบบในการจัดการเนื้อหา ระบบของ Salesone สามารถทำข้อมูลเนื้อหาเป็นฐานข้อมูลกลาง  อาทิ ข่าวสาร, ผลงาน, Gallery, ไฟล์ และกระจายไปยังเว็บไซต์ในเครือภายใต้ระบบของ Salesones และ Social media เพื่อรวมศูนย์การจัดการเนื้อหาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในที่เดียว หรือองค์กรที่มีหลาย ๆ เว็บในเครือ หรือเว็บของตัวแทนก็จะสามารถจัดการเนื้อหาได้ง่าย

ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน บริษัท A มีตัวแทนจำหน่ายใน 10 ประเทศ  ระบบของ Salesone  สามารถเปิดเว็บ 10 เว็บไซต์ ใน 10 ประเทศ สำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย และทำฐานข้อมูลสินค้าเพียงครั้งเดียว ให้ตัวแทนนำไปใช้งานในเว็บได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาทำฐานข้อมูลใหม่  ทำให้บริษัทคุณสามารถสเกลการขายได้โดยง่าย

ระบบในการจัดการเนื้อหา แบ่งเป็นระบบต่าง ๆ ดังนี้
- Knowledge Base: (https://kb.salesone.co/th/c/kb/knowledge_base)
- Portfolio: (https://kb.salesone.co/th/c/kb/content_portfolio)
- บล็อก: (https://kb.salesone.co/th/c/kb/content_blog)
- แกลอรี่: (https://kb.salesone.co/th/c/kb/content_gallery)
- Notice: (https://kb.salesone.co/th/c/kb/notice)
- ​​​​​​Internal News: (https://kb.salesone.co/th/c/kb/internal_news)