ปรับแต่ง


ระบบปรับแต่ง เป็นตัวรวมการปรับแต่งการใช้งานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
​​​​​​​เช่น การเลือกภาษาเริ่มต้นของเว็บไซต์

สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:​​​​​​​  ระบบปรับแต่ง

​​​​​​​1. รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเว็บไซต์
2. ภาษา: ระบบจัดการภาษาของเว็บไซต์ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขภาษาได้
3. สกุลเงิน: ระบบจัดการสกุลเงินของเว็บไซต์ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขภาษาได้
4. Content: ระบบจัดการโมดูลระบบของเว็บไซต์ ก่อนนำไปใช้เชื่อมกับระบบภายในอีกที
    (ทางโปรแกรมเมอร์จะมีการตั้งค่าโมดูลที่ลูกค้าใช้งานไว้ให้ก่อน)
5. บริษัท: ระบบเลือกดึงข้อมูลบริษัทที่ต้องการเพื่อนำไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ เช่น หน้า About us, หน้า Contact us เป็นต้น
6. ช่อง: ช่องทาง Social link ที่มีการเพิ่มไว้
7. การแสดงผล: ระบบจัดการการแสดงผลของตัวโลโก้ และตัวอักษร เช่น การเปลี่ยนโลโก้ ปรับขนาดตัวอักษร เป็นต้น
8. SEO & ROBOT: ระบบรองรับการทำ SEO ของตัวเว็บไซต์
9. การจัดการเว็บ: ระบบจัดการเว็บ เช่น การปิดเว็บเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าอยู่ระหว่างการจัดทำ หรือการปิดปรับปรุง เป็นต้น
10. การเชื่อมต่อ: ระบบการเชื่อมต่อกับภายนอก เช่น การเชื่อมต่อกับ Facebook Pixel เป็นต้น
11. สคริปต์: ช่องกรอกสคริปต์สำหรับใช้งานในเว็บไซต์ มีการใส่ค่าไว้ให้แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
12. ปรับแต่งร้านค้า: ระบบจัดการเกี่ยวกับสินค้า เช่น การแสดงสินค้า หรือรูปสินค้า เป็นต้น
13. แพคเกจ: ระบบจัดการเกี่ยวกับแพคเกจของเว็บไซต์
​​​​​​​14. Chat:  ระบบจัดการปุ่ม Chat หน้าเว็บไซต์


1. ​​​​​​​รายละเอียด
​​​​​​​แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเว็บไซต์  1) URL: ช่องแสดง Url ของตัวเว็บไซต์
  2) ​​​​​​​As Template: เลือกว่าจะใช้เทมเพลทหรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ Yes
  3) Name: ช่องแสดงชื่อของเว็บไซต์
  4) ​​​​​​​Language Default: ช่องปรับภาษาเริ่มต้นของเว็บไซต์ ค่าเริ่มต้นคือ ภาษาไทย


2. ภาษา
ระบบจัดการภาษาของเว็บไซต์ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขภาษาได้
(ทางโปรแกรมเมอร์จะมีการตั้งค่าโมดูลที่ลูกค้าใช้งานไว้ให้ก่อน)​​​​​​​  2.1 เพิ่มภาษา: เป็นการเพิ่มภาษาให้กับตัวเว็บไซต์ นอกเหนือจากที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น 2 แถบ      1) แถบรายละเอียด: 
          1.1) Language: เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
          1.2) Title: ใส่ชื่อภาษา แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อภาษาหน้าภาษาไทย เช่น ไทย สำหรับภาษาไทย, English สำหรับ English เป็นต้น​​​​​​​      2) แถบรูปภาพธง:
          2.1) Image Active: เป็นช่องใส่รูปภาพธงภาษาที่มีการแอคทีฟไว้ โดยการลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
          2.2) Image Non-Active: เป็นช่องใส่รูปภาพธงภาษาที่ไม่ได้แอคทีฟไว้ โดยการลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​  
​​​​​​​  2.2 แก้ไข: ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลภาษาที่มีการใส่ไว้
​​​​​​​  2.3 ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบภาษาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง​​​​​​​


3. สกุลเงิน
​​​​​​​ระบบจัดการสกุลเงินของเว็บไซต์ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสกุลเงินได้ (ทางโปรแกรมเมอร์จะมีการตั้งค่าโมดูลที่ลูกค้าใช้งานไว้ให้ก่อน)​​​​​​​  3.1 เพิ่มสกุลเงิน: เป็นการเพิ่มสกุลเงินให้กับตัวเว็บไซต์       1) Currency: เลือกประเภทสกุลเงิน
      2) Title: ใส่ชื่อสกุลเงิน แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อสกุลเงินหน้าภาษาไทย เช่น บาท สำหรับภาษาไทย, Baht สำหรับ English เป็นต้น​​​​​​​
      3) Symbol: ใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน เช่น ฿ แทนสกุลเงิน บาท
      4) Format: เลือกใส่รูปแบบค่าเงิน เช่น {{ price }} ฿

​​​​​​​  3.2 แก้ไข: ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลสกุลเงินที่มีการใส่ไว้
​​​​​​​  3.3 ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบสกุลเงินที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง​​​​​​​​​​​​​​


4. Content
ระบบจัดการโมดูลระบบของเว็บไซต์ ก่อนนำไปใช้เชื่อมกับระบบภายในอีกที (ทางโปรแกรมเมอร์จะมีการตั้งค่าโมดูลที่ลูกค้าใช้งานไว้ให้ก่อน)​​​​​​​​​​​​​​  4.1 เพิ่มเนื้อหา: เป็นการเพิ่มเนื้อหาให้กับตัวเว็บไซต์​​​​​​​​​​​​​    1) Content Module: เลือกโมดูลของเนื้อหา
​​​​​​    2) Title: ใส่ชื่อเนื้อหา แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อเนื้อหาหน้าภาษาไทย เช่น ข่าว สำหรับภาษาไทย, Blog สำหรับ English เป็นต้น​​​​​​​
​​​​​​    3) Layout List: เลือกรายการเค้าโครง
​​​​​​    4) Layout Detail: เลือกรายละเอียดเค้าโครง

​​​​​​​  4.2 แก้ไข: ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลโมดูลเนื้อหาที่มีการใส่ไว้
​​​​​​​  4.3 ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบโมดูลเนื้อหาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง​​​​​​​​​​​​​​


5. บริษัท
ระบบเลือกดึงข้อมูลบริษัทที่ต้องการเพื่อนำไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ เช่น หน้า About us, หน้า Contact us เป็นต้น


​​​​​​
​  5.1 เพื่มบริษัท: กรณีที่ไม่มีการเลือกบริษัทไว้ ให้กดเพื่อเข้ามาเลือกบริษัทจากรายชื่อบริษัททั้งหมดที่ทำการใส่ไว้
​​​​​​​  5.2 แก้ไข: ปุ่มสำหรับเปลี่ยนบริษัท
​​​​​​​  5.3 ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบบริษัทที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง​​​​​​​


​​​​​​​6. ช่อง
ระบบจัดการโมดูลช่องทาง Social Link ก่อนนำไปใช้เชื่อมกับระบบภายในอีกที (ทางโปรแกรมเมอร์จะมีการตั้งค่าโมดูลที่ลูกค้าใช้งานไว้ให้ก่อน)​​​​​​​  6.1 เพื่มช่อง: เป็นการเพิ่มช่องทาง Social link ให้กับตัวเว็บไซต์ แบ่งเป็น 2 แถบ      1) แถบรายละเอียด:
          1.1) Channel: เลือกช่องทาง Social Link
          1.2) Title: ใส่ชื่อช่องทาง Social Link แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อช่องทางหน้าภาษาไทย
                          เช่น อินสตาแกรม สำหรับภาษาไทย, Instagram สำหรับ English เป็นต้น​​​​​​​
​​​​​​​
      2) แถบไอคอน:
          2.1) Icon Class Name: เป็นช่องกรอกโค้ดไอคอน เช่น fal fa-link (ไอคอนลิงก์)
​​​​​​​          2.2) Icon Image: เป็นช่องใส่รูปไอคอน โดยการลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์


​​​​​​​  6.2 แก้ไข: ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลช่องทางที่มีการใส่ไว้
​​​​​​​  6.3 ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบช่องทางที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง​​​​​​​


7. การแสดงผล
ระบบจัดการการแสดงผลของตัวโลโก้ และตัวอักษร เช่น การเปลี่ยนโลโก้ ปรับขนาดตัวอักษร เป็นต้น  1) สี #1: เลือกค่าสีที่ต้องการ
  2) สี #2: เลือกค่าสีที่ต้องการ
  3) รูปแบบชื่อ: รูปแบบชื่อที่มีการตั้งค่าไว้ให้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
  4) Favicon: ไอคอนขนาดเล็กที่อยู่หน้าแถบ url ด้านบน เช่น   5) โลโก้ขนาดใหญ่: ไว้เปลี่ยนรูปโลโก้ขนาดใหญ่ โดยลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางในช่อง Choose file หรือกดคลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
  6) โลโก้ขนาดเล็ก: ไว้เปลี่ยนรูปโลโก้ขนาดเล็ก โดยลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางในช่อง Choose file หรือกดคลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
  7) โลโก้โทนสีเข้ม: ไว้เปลี่ยนรูปโลโก้ขนาดใหญ่ (กรณีพื้นหลังเป็นสีเข้ม) โดยลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางในช่อง Choose file หรือกดคลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​  8) แบบอักษร Family Body: เลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับส่วนเนื้อหา
  9) แบบอักษร Family Title: เลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับส่วนหัวข้อ
  10) ขนาดแบบอักษร: เลือกขนาดตัวอักษร
  11) โลโก้ขนาดใหญ่กว้าง: เลือกความกว้างของโลโก้ขนาดใหญ่
  12) โลโก้ขนาดใหญ่สูง: เลือกความสูงของโลโก้ขนาดใหญ่
  13) โลโก้ขนาดเล็กกว้าง: เลือกความกว้างของโลโก้ขนาดเล็ก
  14) ​​​​​​​โลโก้ขนาดเล็กสูง: เลือกความสูงของโลโก้ขนาดเล็ก


8. SEO & ROBOT
ระบบรองรับการทำ SEO ของตัวเว็บไซต์​​​​​​​  1) ชื่อ: ช่องกรอกชื่อ
  2) Meta tag: ช่องกรอก Meta tag ที่ต้องการ
  3) Keyword: ช่องกรอก Keyword ที่ต้องการ 
  4) ​​​​​​​คำอธิบาย: ช่องกรอกคำอธิบาย


9. การจัดการเว็บ
ระบบจัดการเว็บ เช่น การปิดเว็บเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าอยู่ระหว่างการจัดทำ หรือการปิดปรับปรุง เป็นต้น  1) อยู่ระหว่างจัดทำ:
      - เลือก No: เปิดใช้งานเว็บไซต์
      - เลือก Yes: ทำการปิดใช้งานเว็บไซต์
   2) ปรับแต่งข้อความ อยู่ระหว่างจัดทำ: ช่องกรอกข้อความแสดงรายละเอียดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบ ใช้ในกรณีเลือกปิดใช้เว็บไซต์
   3) Account Manager: ติ๊กเพื่อเปิดระบบที่ต้องการให้เว็บไซต์
   4) ระงับการสมัครสมาชิกใหม่:
       - เลือก No: เปิดใช้งานระบบสมัครสมาชิก
       ​​​​​​​- เลือก Yes: ทำการปิดใช้ระบบสมัครสมาชิก
   5) การแจ้งเตือนคุกกี้:
​​​​​​​       - เลือก No: ปิดการใช้งานแจ้งเตือนคุกกี้
       ​​​​​​​- เลือก Yes: เปิดการใช้งานแจ้งเตือนคุกกี้
   6) ป๊อปอัพ: เลือกว่าจะใช้งานป๊อปอัพหรือไม่ ถ้าไม่เลือก None ถ้าเลือกใช้งานให้เลือกตัวที่จะใช้ เช่น Promotion
   7) Copyright: ช่องกรอกข้อความ Copyright ที่แสดงอยู่ล่างสุดของเว็บไซต์ เช่น @SERPENS เป็นต้น
​​​​​​​   8) นโยบายความเป็นส่วนตัว: ช่องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  9) นโยบายคุกกี้: ช่องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้
  10) ​​​​​​​ข้อกำหนดและเงื่อนไข: ช่องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ​​​​​​​ข้อกำหนดและเงื่อนไข


​​​​​​​10. การเชื่อมต่อ
ระบบการเชื่อมต่อกับภายนอก เช่น การเชื่อมต่อกับ Facebook Pixel เป็นต้น  1) Google Client Id: ช่องกรอก Google Client Id
  2) Google Map Key: ช่องกรอก Google Map Key
  3) Google Captcha Key: ช่องกรอก Google Captcha Key
  4) Google Captcha Secret: ช่องกรอก Google Captcha Secret
  5) Google Analytic: ช่องกรอก Google Analytic
  6) ​​​​​​​Google Tag Manager Key: ช่องกรอก Google Tag Manager Key
  7) Facebook Client Id: ช่องกรอก Facebook Client Id
​​​​​​​  8) Facebook Client Secret: ช่องกรอก ​​​​​​​Facebook Client Secret
  9) Facebook Pixel: ช่องกรอก Facebook Pixel
  10) Enabled EGT: ช่องเปิดใช้งาน EGT
        - เลือก No: ไม่เปิดใช้งาน
        - เลือก Yes: เปิดใช้งาน
  11) ​​​​​​​Widget Chat: ช่องเปิดใช้งาน Live Chat
        - เลือก No: ไม่เปิดใช้งาน
        - เลือก Yes: เปิดใช้งาน


11. สคริปต์
​​​​​​​ช่องกรอกสคริปต์สำหรับใช้งานในเว็บไซต์ มีการกรอกข้อมูลไว้ให้แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน


12. ปรับแต่งร้านค้า
ระบบจัดการเกี่ยวกับสินค้า เช่น การแสดงสินค้า หรือรูปสินค้า เป็นต้น  1) ​​​​​​​สัดส่วนรูปภาพ: คลิกเพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลของภาพสินค้า
      - เลือก Square: แสดงผลภาพสินค้าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
      - เลือก Vertical:  แสดงผลภาพสินค้าเป็นแนวตั้ง
      - เลือก Horizontal:  แสดงผลภาพสินค้าเป็นแนวนอน
  2) Quick View: เลือกว่าจะเปิดใช้งาน Quick View หรือไม่
      - เลือก No: ไม่เปิดใช้งาน
      - เลือก Yes: เปิดใช้งาน
  3) Label: เลือกรูปแบบ Label
  4) จำนวนสินค้าต่อแถว: เลือกจำนวนสินค้าที่จะแสดง ว่าจะให้แสดงแถวละกี่ตัว
  5) อนุญาตให้ชำระเงินแบบไม่ต้องสมัครสมาชิก:
      - เลือก No: ไม่อนุญาต
      - เลือก Yes: อนุญาต
  6) อนุญาตให้ชำระเงินค่าบริการ:
      - เลือก No: ไม่อนุญาต
      - เลือก Yes: อนุญาต
  7) อนุญาตให้ชำระเงินแพ็กเกจ:
​​​​​​​      - เลือก No: ไม่อนุญาต
      - เลือก Yes: อนุญาต
  8) หมวดหมู่สินค้า: เลือกรูปแบบหมวดหมู่สินค้า
      - Site: หมวดหมู่แบบเว็บไซต์
      - Organ: หมวดหมู่แบบองค์กร


13. แพคเกจ
ระบบจัดการเกี่ยวกับแพคเกจของเว็บไซต์  1) Title: ใส่ชื่อแพคเกจ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อแบนเนอร์หน้าภาษาไทย
  2) สถานะ: เลือก Show เพื่อให้แสดงแพคเกจ หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนแพคเกจ
  3) หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ของแพคเกจ
  4) ​​​​​​​ประเภท: เลือกประเภทแพคเกจ


  5) Description: ช่องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแพคเกจ
  6) Desktop Thumbnail: ภาพหน้าปกเวอชั่น Desktop
  7) ​​​​​​​Mobile Thumbnail: ภาพหน้าปกเวอร์ชั่นมือถือ


14. Chat
ระบบจัดการปุ่ม Chat หน้าเว็บไซต์​​​​​​​​​​​​​​  1) Version: เลือกเวอร์ชั่น Chat
  2) Color #1: เลือกค่าสีที่ต้องการ
  3) ​​​​​​​​​​​​​​Color #2: เลือกค่าสีที่ต้องการ