ฟิลเตอร์ระบบจัดการฟิลเตอร์ เป็นระบบกรองสินค้าในหน้ารวมสินค้า ช่วยหาสินค้าต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เช่น เมื่อทำการติ๊กฟิลเตอร์สีดำที่หน้ารวมสินค้า จะแสดงสินค้าที่มีการผูกฟิลเตอร์สีดำไว้เท่านั้น

1. ปุ่มเพิ่มตัวกรอง
​​​​​​​2. ดำเนินการ


​​​​​​​1. ปุ่มเพิ่มตัวกรอง
เป็นปุ่มสำหรับเพิ่มตัวกรอง
วิธีใช้งาน: กดปุ่มเพิ่มตัวกรอง จะมีหน้าต่างเพิ่มตัวกรองแสดงขึ้นมา  ​​​​​​​1.1 แถบบทนำ: แถบรายละเอียดของตัวกรอง
        1) Title: ตั้งชื่อตัวกรอง แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อกรองหน้าภาษาไทย
        2) Type: เลือกประเภทของตัวกรอง
            - Radio: เป็นตัวกรองที่เลือกตัวกรองได้เพียงตัวเดียว
            - Checkbox: เป็นตัวกรองที่เลือกตัวกรองได้หลายตัวพร้อมกัน เช่น เลือกตัวกรอง สี: ดำ ขนาดไซต์: M เป็นต้น

  ​​​​​​​*หลังทำการใส่ข้อมูลแล้วทำการกดบันทึก ก่อนกดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 1 แถบ  ​​​​​​​1.​​​​​​​2 แถบตัวเลือก: สำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ตัวเลือก    1) เพิ่มตัวเลือก: กดเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
        - Title: ตั้งชื่อตัวเลือก แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อตัวเลือกหน้าภาษาไทย
        - Status: เลือก Live เพื่อให้แสดงตัวเลือก หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนตัวเลือก  
    2) แก้ไข: แก้ไขตัวเลือกที่ทำการเพิ่มไว้
    3) ลบ: ปุ่มลบตัวเลือกที่ทำการเพิ่มไว้


2. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการตัวกรองที่มีการสร้างไว้แล้ว

  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขตัวกรองที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบตัวกรองที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง​​​​​​​
  ​​​​​​​  (หากไม่แน่ใจให้กดแก้ไข แล้วเลือก status เป็น draft)