วิธีการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export) ข้อมูลสินค้าวิธีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลสินค้า
การนำเข้าและส่งออกข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนมากในทีเดียว

(ตัวอย่าง ส่วนการจัดการข้อมูล ตามรูปด้านบน)


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:  การนำเข้าและส่งออกข้อมูลสินค้า


การ import แบ่งได้ 2 กรณีดังนี้

1. กรณีสินค้ามีจำนวนน้อย ไม่เกิน 500 SKU แนะนำให้ใส่สินค้าเป็นรายชิ้นแทนการ import และใช้การ import ในการอัปเดตราคาสินค้าและสต๊อกออนไลน์แทน


2. กรณีสินค้ามีจำนวนมาก 500 - 1000 SKU ขึ้นไปให้ทำการ import ตามวิธีด้านล่าง

***การ import ข้อมูลต่าง ๆ ต้องทำการ import ข้อมูลเรียงตามลำดับต่อไปนี้


  1) หมวดหมู่สินค้า
  2) สินค้า: ตัวอย่างไฟล์ นำเข้าข้อมูล (import)
  3) แบรนด์สินค้า


ส่วนที่ไม่จำเป็นต้อง import ถ้าไม่ใช้งาน


  4) แท็กและกรอบสินค้า
  5) คลังสินค้า

    ยกเว้นกรณี import "ราคาสินค้าและสต๊อกออนไลน์" สามารถ import ได้เลย
    (หากยังไม่มีข้อมูลในส่วนไหนต้องทำการเพิ่มเข้าไปก่อน)

    หมายเหตุ. ข้อจำกัดการ import รองรับเฉพาะข้อมูลตามฟิลด์จากไฟล์ Export เท่านั้น เช่น ไม่รองรับคุณสมบัติของสินค้า (Product Specification) เป็นต้น
 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนูการตั้งค่า2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ปรับแต่งแม่แบบ" -> "จัดการข้อมูล"3. เลื่อนไปที่หัวข้อที่ต้องการนำเข้าข้อมูลหรือส่งออกข้อมูล
    เช่น หัวข้อ "อัพเดทราคาสินค้าและสต๊อกออนไลน์"
           แล้วเลือกกด "นำเข้าข้อมูล" ในกรณีที่ต้องการนำไฟล์ที่อัพเดทแล้วส่งเข้าระบบ
           หรือเลือกกด "ส่งออกข้อมูล" ในกรณีที่ต้องการนำข้อมูลออกจากระบบมาปรับเปลี่ยน

           *เมื่อกด "นำเข้าข้อมูล" หรือ "ส่งออกข้อมูล" จะมีประเภทไฟล์ให้เลือกตามที่สะดวก
 

    หมายเหตุ. เฉพาะการ import "แท็กและกรอบสินค้า" หากต้องการลบ Tag ออก ให้เว้นช่อง Tag เป็นค่าว่างไว้ เมื่อทำการ import เสร็จ สินค้าชิ้นนั้นจะถูกนำ Tag ออกอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ. ด้านล่างคือตัวอย่างไฟล์ประเภท .csv
*** สามารถคลิ๊กปุ่ม  ส่งออกข้อมูล หรือ Export  ข้อมูลจากระบบ สินค้า หรือ ผู้ใช้งาน เพื่อดูใช้ในการเตรียมข้อมูลสำหรับ การ Import ได้ ***