การเพิ่มส่วนลด และการเพิ่มโควต้าสินค้า สำหรับกลุ่มลูกค้า (Dealer)


การเพิ่มส่วนลด และการเพิ่มโควต้าสินค้า สำหรับกลุ่มลูกค้า (Dealer)
ตัวระบบสามารถเพิ่มส่วนลด หรือเพิ่มโควต้าสินค้า สำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ เช่น กลุ่ม A ได้รับส่วนลด 10% ทุกรายการ, กลุ่ม B ได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้ารุ่นจำกัดจำนวน เป็นต้น

(ตัวอย่าง กลุ่มลูกค้า และประเภทส่วนลด ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน"


2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ลูกค้า" -> "กลุ่ม" -> เลือกกลุ่มที่ต้องการ -> กดปุ่ม "ดำเนินการ" -> "แก้ไข"


​​​​​​​​​​​​​​     การใช้งานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน : ส่วนลด และส่วนโควต้า สามารถใช้งานร่วมกันได้

​​​​​​​


​​​​​​​     2.1 ส่วนที่ 1 : ส่วนลด

          หลังกดคลิกที่ช่องใต้ส่วนลด จะแสดงประเภทส่วนลดให้เลือก

​​​​​​​​​​​​​​


         1) ไม่มี : เลือกไม่ใช้ส่วนลด
         2) ตามจำนวน : *ยังไม่เปิดใช้งานในขณะนี้
         3) ตามราคา : เมื่อเลือกตามราคา จะแสดงแถบ "ปรับแต่งราคา" ขึ้นมา ให้กด

​​​​​​​​​​​​​​


          หน้า "ปรับแต่งราคา" 

​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​             3.1) ปุ่ม "เพิ่มราคา"

​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​                3.1.1) Prodcuct Sku : กดคลิกเพื่อเลือกสินค้า
​​​​​​​​​​​​​​                3.1.2) Discount Type : กดคลิกเลือกประเภทส่วนลด "เปอร์เซ็นต์" กับ "ค่าคงที่"
​​​​​​​​​​​​​​                3.1.3) Discount : กรอกส่วนลด 
​​​​​​​​​​​​​​                          - หากข้อ 3.1.2 ) เลือก เปอร์เซ็นต์ : กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ " % " เช่น 10

​​​​​​​


​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​                         - หากข้อ 3.1.2 ) เลือก ค่าคงที่ : กรอกราคาหลังลด เช่น 150

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​                3.1.4) Status : เลือก "Active" เพื่อเปิดใช้งาน, เลือก "Disabled" เพื่อปิดใช้งาน
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                3.1.5) Price : ส่วนแสดงราคาสินค้าปกติ กับราคาหลังลดจากข้อ 3.1.2) กับ 3.1.3)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               เสร็จแล้วให้กดแถบ "รายละเอียด" เพื่อกดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               *** 1 กลุ่ม เลือกปรับแต่งราคาสินค้า ได้ทั้ง "เปอร์เซ็นต์" กับ "ค่าคงที่" 
​​​​​​​                  เช่น เพิ่มสินค้า A เลือกประเภทส่วนลดเป็น "เปอร์เซ็นต์" แต่พอเพิ่มสินค้า B เลือกประเภทส่วนลดเป็น "ค่าคงที่"

​​​​​​​             3.2) ปุ่ม "ดำเนินการ" : ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ สินค้าที่ทำการเพิ่มไว้

​​​​​​​           

         4) ตามเปอร์เซ็นต์ : เมื่อเลือก" ตามเปอร์เซ็นต์" จะแสดงหัวข้อ "มูลค่า" เพิ่มมาด้านล่างหัวข้อ "ส่วนลด"

​​​​​​​

             ให้กรอกตัวเลขส่วนลดลงไป ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ " % " เช่น 10
             เท่ากับว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับส่วนลด 10% ทุกรายการสินค้าบนเว็บไซต์
​​​​​​​
             เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง"


   2.2 ส่วนที่ 2 : เปิดใช้งานกำหนดโควต้าสินค้า
​​​​​​​         เป็นฟังก์ชั่นเปิดใช้งานแถบ "โควต้าสินค้า" เพื่อจำกัดการซื้อสินค้า

         เช่น กลุ่ม VIP จำกัดการซื้อสินค้ารุ่นพิเศษ จำนวนไม่เกิน 2 ชิ้น เป็นต้น

         เมื่อกดติ๊ก "เปิดใช้งานกำหนดโควต้าสินค้า" จะแสดงแถบ "โควต้าสินค้า" ขึ้นมาให้กด

​​​​​​​​
 

          หน้า "ปรับแต่งราคา" 

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​             1) ปุ่ม "เพิ่มสินค้า"


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                1.1) สินค้า : กดคลิกเพื่อเลือกสินค้า
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                1.2) สถานะ : เลือก "แสดง" เพื่อเปิดใช้งาน, เลือก "ซ่อน" เพื่อปิดใช้งาน
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                1.3) Limit : ระบุจำนวนตัวเลขสำหรับจำกัดการสั่งซื้อของกลุ่ม เช่น  2 หมายถึงกลุ่มนี้สามารถซื้อสินค้าชิ้นนี้ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                1.4) ระยะเวลาที่ใช้ : เลือก "ใช่" สำหรับสินค้าจำกัดเวลา, เลือก "ไม่ใช่" สำหรับสินค้าที่ไม่จำกัดระยะเวลา
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                       เช่น สินค้า C กำหนดขายเฉพาะวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 
​​​​​​​
             เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง" แล้วกดไปแถบ "รายละเอียด" เพื่อกดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง" อีกครั้ง
​​​​​​​
​​​​​​​             2) ปุ่ม "ดำเนินการ" : ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ สินค้าที่ทำการเพิ่มไว้