เงื่อนไขเครดิต

​​​​​​​เงื่อนไขเครดิต
ระบบเพิ่มรอบเครดิต นอกเหนือจากที่มีการใส่ไว้ให้

1. ปุ่มเพิ่มการชำระเงิน: การเพิ่มการชำระเงิน นอกเหนือจากที่มีการเพิ่มไว้ให้
​​​​​​​2. ปุ่มดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการเงื่อนไขเครดิตที่มีการเพิ่มไว้


1. ปุ่มเพิ่มการชำระเงิน
การเพิ่มการชำระเงิน นอกเหนือจากที่มีการเพิ่มไว้ให้
วิธีใช้งาน: กดปุ่มเพิ่มการชำระเงิน จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด​​​​​​​  1) Term Name: ช่องกรอกชื่อเครดิต
​​​​​​​  2) Term Description: ช่องกรอกรายละเอียดเครดิต ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " , "
​​​​​​​  3) Credit Day: ช่องกรอกจำนวนวัน ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น


2. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการเงื่อนไขเครดิตที่มีการเพิ่มไว้
  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขเงื่อนไขเครดิตที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อลบเงื่อนไขเครดิตที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง