เค้าโครงบางส่วนเค้าโครงบางส่วน
เป็นตัวจัดการเค้าโครงบางส่วนของ Header กับ Footer อาจจะมีการใช้งานหรือไม่ใช่งานก็ได้ ขึ้นกับ Theme ของแต่ละเว็บ

1. ปุ่มเค้าโครงบางส่วน: กดเพื่อสลับไปหน้าเค้าโครง

2. ช่องฟิลเตอร์: ช่องตัวกรองเพื่อดูเฉพาะบางส่วน

​​​​​​​3. ปุ่มเพิ่มบางส่วน: เป็นปุ่มเพิ่มเค้าโครงบางส่วน นอกเหนือจากแม่แบบที่มีการตั้งค่าไว้ให้
    (ปกติลูกค้าจะไม่ได้ใช้งาน)

4. ดำเนินการ: ตัดจัดการเค้าโครงบางส่วนที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
    - แก้ไข: แก้ไขรายการที่เลือก
​​​​​​​      (ใช้งานเหมือนเค้าโครง ที่ https://kb.salesone.co/th/c/kb/Layout ข้อ 3 กับข้อ 5)
    - ลบ: ลบรายการที่เลือก​ (ถ้าไม่แน่ใจ ให้กดแก้ไข แล้วปรับสถานะเป็น Draft ไว้ก่อน)