เนื้อหา: Notice


Notic

ระบบการจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับจุดสังเกตของตัวเว็บไซต์

- Item: แสดงรายการจุดสังเกตทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้
- หมวดหมู่: ฟังก์ชัน Notic ไม่ได้ใช้งานเมนูหมวดหมู่

*จุดสังเกตจะแสดงที่แถบด้านบนของเว็บไซต์ ตามรูปล่าง


Item
แสดงรายการจุดสังเกตทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้ แบ่งการใช้งานเป็น เพิ่มรายการ กับ ดำเนินการ1. ช่องกรอกค้นหา
ใช้สำหรับกรอกค้นหาจุดสังเกต
​​​​​​​
2. ปุ่มเพิ่มรายการ
ใช้สำหรับเพิ่มรายการใหม่ เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 2 แถบ

  2.1 บทนำ    1) Title: ตั้งชื่อรายการ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อรายการหน้าภาษาไทย
    2) Slug: ตั้งชื่อ Slug ของรายการ ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
    3) Status: เลือก Show เพื่อให้แสดงรายการ หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนรายการ
    4) Relation: เลือกความสัมพันธ์ของรายการ Auto เป็นแบบอัตโนมัติ และ Manual เป็นแบบจัดการด้วยตัวเอง    5) Category: เลือกหมวดหมู่ผลงานที่ต้องการให้รายการนี้ไปอยู่
    6) Intro: ช่องกรอกบทนำของรายการ แบ่งตามภาษา เช่น Intro (th) เป็นที่ใส่บทนำหน้าภาษาไทย
    7) URL: ช่องกรอก Url ของรายการ
    8) Attachment: ช่องแนบไฟล์ โดยการลากไฟล์จากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

  2.2 แถบรายละเอียด: ฟังก์ชัน Notic ไม่ได้ใช้งานแถบนี้

  *หลังทำการบันทึก ให้กดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 3 แถบ 

  2.3 รูปภาพ: ฟังก์ชัน Notic ไม่ได้ใช้งานแถบนี้

  2.4 ปรับแต่ง SEO    1) Title: ตั้งชื่อหัวข้อปรับแต่ง SEO แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อหัวข้อปรับแต่ง SEO หน้าภาษาไทย
    2) Description: ช่องกรอกรายละเอียดปรับแต่ง SEO แบ่งตามภาษา เช่น Description (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดปรับแต่ง SEO หน้าภาษาไทย

  2.5 ลิงก์เว็บ: เป็นแถบที่แสดงให้ทราบว่ารายการที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง​​​​​​​    1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำแกลอรี่ไปใช้งาน
    2) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงก์เว็บ
     ​​​​​​​  - ลบ: ลบลิ้งค์ออกจากเว็บไซต์ที่เลือก

​​​​​​​​​​​​​​3. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการรายการที่มีการสร้างไว้แล้ว
​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขรายการที่ทำการเพิ่มไว้
- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบรายการที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง


หมวดหมู่
ฟังก์ชัน Notic ไม่ได้ใช้งานเมนูหมวดหมู่