รายการคำสั่งซื้อ

รายการคำสั่งซื้อ
ระบบรายการคำสั่งซื้อ ใช้สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับรายการคำสั่งซื้อ ทั้งค้นหา เพิ่ม แก้ไข หรือลบ

1. แถบกรองตามสถานะคำสั่งซื้อ: ​​​​​​​ใช้สำหรับกรองรายการคำสั่งซื้อตามสถานะคำสั่งซื้อ
​​​​​​​2. กรองตามการค้นหา และฟิลเตอร์: ​​​​​​​ช่องกรอกสำหรับค้นหา และฟิลเตอร์ใช้สำหรับกรองข้อมูล
3. ปุ่ม Export: ​​​​​​​สำหรับนำไฟล์รายการคำสั่งซื้อออกมาจากระบบ
4. ปุ่มเพิ่มคำสั่งซื้อ: ​​​​​​​เพิ่มรายการคำสั่งซื้อสำหรับกรณีที่สั่งซื้อแทนลูกค้า
5. ปุ่มดำเนินการ: ​​​​​​​ปุ่มสำหรับจัดการรายการคำสั่งซื้อ


1. แถบกรองตามสถานะคำสั่งซื้อ
ใช้สำหรับกรองรายการคำสั่งซื้อตามสถานะคำสั่งซื้อ
วิธีใช้งาน: กดแถบสถานะคำสั่งซื้อที่ต้องการ เพื่อดูเฉพาะสถานะที่ต้องการ เช่น หลังกดแถบยังไม่ชำระ จะแสดงเฉพาะสินค้าที่อยู่ในสถานะยังไม่ชำระ


​​​​​​​2. กรองตามการค้นหา และฟิลเตอร์:
ช่องกรอกสำหรับค้นหา และฟิลเตอร์ใช้สำหรับกรองข้อมูล
​​​​​​​วิธีใช้งาน: ทำการระบุข้อมูลที่ต้องการ

  1) ช่องกรอกค้นหา: พิมพ์กรองตามการค้นหาในช่อง โดยการพิมพ์ เลขคำสั่งซื้อ/ ชื่อสินค้า/ ชื่อลูกค้า
  2) ปุ่มฟิลเตอร์: คล้ายกับข้อ 1) แต่เพิ่มตัวกรองระบุวันเดือนปีด้วย


3. ปุ่ม Export
​​​​​​​
สำหรับนำไฟล์รายการคำสั่งซื้อออกมาจากระบบ
​​​​​​​วิธีใช้งาน: กดปุ่ม Export จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกเดือน ประเภท และปี ก่อนกดยืนยัน

  1) ช่องเดือน: แล้วเลือกเดือนที่ต้องการ
  2) ประเภท: เลือกว่าจะนำข้อมูลทั้งเดือน เฉพาะครึ่งเดือนแรก หรือครึ่งเดือนหลัง
  3) ปี: เลือกปีที่ต้องการ


4. ปุ่มเพิ่มคำสั่งซื้อ
เพิ่มรายการคำสั่งซื้อสำหรับกรณีที่สั่งซื้อแทนลูกค้า
​​​​​​​วิธีใช้งาน:

 


5. ปุ่มดำเนินการ
ปุ่มสำหรับจัดการรายการคำสั่งซื้อ
​​​​​​​
​​​​​​​5.1 ดูรายละเอียด: สำหรับดูรายละเอียดรายการคำสั่งซื้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  ส่วนที่ 1: แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ    1.1 ช่องสถานะคำสั่งซื้อ: ใช้ปรับสถานะคำสั่งซื้อ
    1.2 พิมพ์ใบสั่งซื้อ: ใช้พิมพ์ใบสั่งซื้อ
    1.3 พิมพ์ใบบรรจุสินค้า: ใช้พิมพ์ใบบรรจุสินค้า
    1.4 พิมพ์ใบแปะพัสดุ: ใช้พิมพ์ใบแปะพัสดุ เลือกได้ 3 แบบ ( A3, A4 และ 3*4 )
​​​​​​​    1.5 แก้ไข​​​​​​​: สำหรับแก้ไขรายละเอียดคำสั่งซื้อ เมื่อกดปุ่ม​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​      1) Date: ช่องเปลี่ยนวันที่
​​​​​​​      2) Ref: ช่องกรอกเลขที่อ้างอิง
​​​​​​​      3) Type: เลือกประเภทคำสั่งซื้อ
​​​​​​​      4) Chanel:
​​​​​​​      5) Vat: เลือกประเภทภาษี
​​​​​​​      6) ชื่อ: ช่องเปลี่ยนชื่อลูกค้า
​​​​​​​      7) นามสกุล: ช่องเปลี่ยนนามสกุลลูกค้า
​​​​​​​      8) อีเมล​: ช่องเปลี่ยนอีเมลลูกค้า
​​​​​​​      9) เบอร์มือถือ: ช่องกรอกเบอร์มือถือ​​​​​​​      10) Shipping: ช่องเลือกประเภทการขนส่งสินค้า
​​​​​​​      11) Gateway: ช่องเลือกช่องทางการชำระเงิน
​​​​​​​      12) User address: ปุ่มเพิ่มที่อยู่ลูกค้าใหม่
​​​​​​​      13) ปุ่มเลือกรายการ: ใช้เปลี่ยนสินค้าที่แสดงอยู่
​​​​​​​      14) ราคา: เปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า
​​​​​​​      15) จำนวน: เปลี่ยนแปลงจำนวนของสินค้า
​​​​​​​      16) ปุ่มเพิ่มรายการ: ปุ่มเพิ่มสินค้า

  ส่วนที่ 2: แสดงรายการคำสั่งซื้อ
​​​​​​​      2.1) แก้ไข: เหมือนข้อ  1.5

  ส่วนที่ 3: แสดงการส่งสินค้า


​​​​​​​ 
​​​​​​​  1) ปุ่มเพิ่มการจัดส่ง: สำหรับเพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง​​​​​​​

5.2 ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อลบรายการคำสั่งซื้อที่ไม่ต้องการออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง