แพคเกจเว็บไซต์-ร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจ XS S M L

หลังจาก ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Week ที่ 1  ลูกค้ารวมรวมข้อมูลจัดส่ง
- แจ้งความต้องการ จดโดเมนใหม่ หรือใช้งานโดเมนเดิม
- เลือกธีม เว็บไซต์  ตาม Package การทำงาน  (Basic , Premium)
- จัดเตรียมข้อมูล ในเว็บไซต์  สามารถดู ข้อแนะนำการจัดเตรียมข้อมูลด้านล่าง * และสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ Email Hello@salesone.co

(กรณีที่ลูกค้า ข้อมูลยังเตรียมข้อมูลไม่พร้อมสามารถแจ้งเลื่อนการทำงานออกไปก่อนได้)
(กรณีที่ลูกค้า มีการทยอยส่งข้อมูล และส่งล่าช้ากว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เวลาลูกค้าที่ลูกค้าจะพร้อมใช้งาน ให้นับเวลาไปอีกประมาณ 1 เดือนจากการส่งข้อมูลมาครบเรียบร้อย  )

Week ที่ 2-3  บริษัทเริ่มทำงาน 
- เจ้าหน้าที่ตรวจรับข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ติดตั้ง ธีมเว็บไซต์ที่ลูกค้าเลือก และตั้งค่าระบบ
- เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูล,ปรับแต่งเว็บ,ออกแบบเนอร์ ตาม Package ที่ลูกค้าเลือก

Week ที่ 4-5  พร้อมใช้งาน
(เริ่มนับเวลาของ Package Subscription 1 ปี นับหลังจาก ชำระเงินแล้ว 1 เดือน)
- ส่ง link หน้าเว็บไซต์ 
- เจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดงานให้ลูกค้าเพื่อเปิดใช้งานเว็บไซต์
- ปิดงาน
- ส่ง ID Password  ให้ลูกค้า เพื่อใช้งานระบบ / ลูกค้าสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้เองจากระบบ

ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่อง ขึ้นใช้งานเว็บไซต์ ล่วงหน้ากับทีมงานและชำระเงินงวดสุดท้าย(ถ้ามี) เพื่อนัดวันอบรมการใช้งานระบบก่อน ขึ้นเว็บไซต์
ควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 อาทิตย์

สามารถ ศึกษาการใช้งานระบบ หรือ เช็ครอบอบรมกับเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ Conference
กรณีมีปัญหาในการใช้งาน หรือสอบถามการใช้งาน สามารถ ส่งปัญหาผ่านระบบ Ticket เพื่อรันคิวให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตามคิวงานได้


​​​​​​

------------------------------------------------  * ข้อแนะนำการจัดเตรียมข้อมูล   ---------------------------------------------------

- สำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้กับทีมงานใส่ข้อมูล,ปรับแต่ง  ไม่ควรส่งหลายรอบ สามารถสรุปมาเป็นรอบ 1-2 ครั้ง เพื่อจะไม่สับสนเวอร์ชั่นในการใส่ข้อมูล 

- การเตรียมข้อมูลสินค้าหากไม่แน่ใจในการเตรียมข้อมูล สามารถ ใส่ข้อมูล สินค้า 4 - 5 รายการ ส่งมาให้ทีมงานดูให้ก่อน ที่จะ เตรียมข้อมูลทั้งหมด 

- กรณีที่ลูกค้าข้อมูลสินค้าเยอะและต้องการ import ให้แจ้งทีมงานก่อน และให้ ส่ง ข้อมูล ในรูปแบบ .CSV , XML ให้ทีมงานดูก่อน
  แต่จะ Import ข้อมูลได้ประมาณนึง ทางลูกค้าต้องมาทำการแก้ไขปรับแต่งข้อมูลเพิ่มเติม 
  เช่น การจัดเรียงหน้า ใส่รูปสินค้า เป็นต้น

หลังจาก ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Week ที่ 1  ลูกค้ารวมรวมข้อมูลจัดส่ง
- แจ้งความต้องการ จดโดเมนใหม่ หรือใช้งานโดเมนเดิม
- เลือกธีม เว็บไซต์  ตาม Package การทำงาน  (Basic , Premium)
- จัดเตรียมข้อมูล ในเว็บไซต์  สามารถดู ข้อแนะนำการจัดเตรียมข้อมูลด้านล่าง * และสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ Email Hello@salesone.co

(กรณีที่ลูกค้า ข้อมูลยังเตรียมข้อมูลไม่พร้อมสามารถแจ้งเลื่อนการทำงานออกไปก่อนได้)
(กรณีที่ลูกค้า มีการทยอยส่งข้อมูล และส่งล่าช้ากว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เวลาลูกค้าที่ลูกค้าจะพร้อมใช้งาน ให้นับเวลาไปอีกประมาณ 1 เดือนจากการส่งข้อมูลมาครบเรียบร้อย  )

Week ที่ 2-3  บริษัทเริ่มทำงาน 
- เจ้าหน้าที่ตรวจรับข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ติดตั้ง ธีมเว็บไซต์ที่ลูกค้าเลือก และตั้งค่าระบบ
- เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูล,ปรับแต่งเว็บ,ออกแบบเนอร์ ตาม Package ที่ลูกค้าเลือก

Week ที่ 4-5  พร้อมใช้งาน
(เริ่มนับเวลาของ Package Subscription 1 ปี นับหลังจาก ชำระเงินแล้ว 1 เดือน)
- ส่ง link หน้าเว็บไซต์ 
- เจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดงานให้ลูกค้าเพื่อเปิดใช้งานเว็บไซต์
- ปิดงาน
- ส่ง ID Password  ให้ลูกค้า เพื่อใช้งานระบบ / ลูกค้าสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้เองจากระบบ

ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่อง ขึ้นใช้งานเว็บไซต์ ล่วงหน้ากับทีมงานและชำระเงินงวดสุดท้าย(ถ้ามี) เพื่อนัดวันอบรมการใช้งานระบบก่อน ขึ้นเว็บไซต์
ควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 อาทิตย์

สามารถ ศึกษาการใช้งานระบบ หรือ เช็ครอบอบรมกับเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ Conference
กรณีมีปัญหาในการใช้งาน หรือสอบถามการใช้งาน สามารถ ส่งปัญหาผ่านระบบ Ticket เพื่อรันคิวให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตามคิวงานได้


​​​​​​

------------------------------------------------  * ข้อแนะนำการจัดเตรียมข้อมูล   ---------------------------------------------------

- สำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้กับทีมงานใส่ข้อมูล,ปรับแต่ง  ไม่ควรส่งหลายรอบ สามารถสรุปมาเป็นรอบ 1-2 ครั้ง เพื่อจะไม่สับสนเวอร์ชั่นในการใส่ข้อมูล 

- การเตรียมข้อมูลสินค้าหากไม่แน่ใจในการเตรียมข้อมูล สามารถ ใส่ข้อมูล สินค้า 4 - 5 รายการ ส่งมาให้ทีมงานดูให้ก่อน ที่จะ เตรียมข้อมูลทั้งหมด 

- กรณีที่ลูกค้าข้อมูลสินค้าเยอะและต้องการ import ให้แจ้งทีมงานก่อน และให้ ส่ง ข้อมูล ในรูปแบบ .CSV , XML ให้ทีมงานดูก่อน
  แต่จะ Import ข้อมูลได้ประมาณนึง ทางลูกค้าต้องมาทำการแก้ไขปรับแต่งข้อมูลเพิ่มเติม 
  เช่น การจัดเรียงหน้า ใส่รูปสินค้า เป็นต้น

ID

ประเภท

เอกสาร/ข้อมูล
 

1

เอกลักษณ์ขององค์กร
(Corporate identity)

โลโก้ และโทนสีที่ใช้ หรือรูปประกอบอื่นๆ

- ไฟล์โลโก้กรุณาส่งให้เป็นไฟล์ AI หรือ SVG เพื่อความคมชัด ในกรณีที่มี ข้อกำกับการใช้โลโก้ (Identity Guideline)  ลดทอนองค์ประกอบได้แค่ไหน 
ควรส่งโลโก้ มาหลายรูปแบบ เช่น โลโก้แบบวางบน พื้นสีอ่อน ,โลโก้กรณีวางบนพื้นสีเข้ม ,โลโก้แบบเจาะขาว
- ในส่วนของโทนสีที่ใช้กรุณาส่งให้เป็น โค๊ดสีที่ใช้ (ตัวอย่างเช่น  #FFFFF)
- ในกรณีที่เป็นสัญลักษณะ Animation ภาพวาดควรส่งมาเป็นรูปแบบ Layer ที่มีการแยกองค์ประกอบในภาพชัดเจน

2

ภาพสำหรับใช้ใน banner หรือภาพประกอบ

กรณี Banner หลัก สำหรับหน้าเว็บไซต์ ควรมีความละเอียด ที่ 3400 px * 1547 px ขึ้นไป  Banner สำหรับ Mobile 1080 px * 1080 px ขึ้นไป 
ในกรณีที่ท่านมีรูปภาพสำหรับใช้ประกอบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นรูปเฉพาะของธุรกิจท่าน อาทิ

- ภาพผู้บริหารหรือทีมงาน
- ภาพสินค้า
- ภาพสถานที่ต่างๆ โรงงาน ออฟฟิศ

ส่งเฉพาะรูปที่ทางลูกค้าคัดเลือกมาแล้ว มาก่อนเพื่อให้ทางทีมงานใส่ข้อมูลได้ก่อน

หากไม่มีภาพประกอบสามารถแจ้งทีมงาน ช่วยหาภาพประกอบเว็บไซต์ให้ได้  แต่อาจจะไม่ตรงกับธุรกิจท่าน 100%

3

เลือกธีม

เลือก ธีม เว็บไซต์
Basic และ Premium ตาม Package ที่รองรับ

สามารถเลือกธีม จากURL https://salesone.co/th/templates

การปรับแต่งธีมจะรองรับ การทำงานดังนี้
1 ปรับ โทนสี หรือ แถบสีบางส่วนให้เข้ากับ CI ลูกค้า
2 การเพิ่ม Widget หรือ Section เพิ่มเติม ให้หน้าแรก หรือปรับลดบางส่วนออก
- สำหรับ Package Ecommerce Widget ที่รองรับ  Banner ,Product ,Brands logo,Category ,Blog
- สำหรับ Package Web infomation Widget ที่รองรับ  Banner ,Brands logo,Category ,Blog
3 รองรับการสลับ Widget  หรือ Section ลำดับก่อนหลังได้
 

 4

จัดส่งข้อมูล Sitemap และ
ข้อความต่างๆที่ใช้ในเว็บไซต์

เตรียมข้อมูลส่วนที่เป็นข้อความที่จะใช้ในเว็บไซต์ แยกตามโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถรวบรวมแล้วส่งให้กับทีมงาน
ในครั้งเดียว เพื่อป้องกันการสับสนเรื่อง เวอร์ชั่น

*กรุณาแจ้งจำนวนภาษาที่ต้องการใช้ (อ้างอิงตามแพ็คเกจ) และเตรียมข้อมูลให้ครบตามภาษาที่แจ้ง

-เกี่ยวกับบริษัทของคุณ
-ข่าวสารกิจกรรม
-บทความต่างๆ
-หน้าติดต่อเรา ข้อมูลบริษัท ชื่อ ที่อยุ่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ แผนที่ หรือ Google map
-ข้อมูลเงื่อนไขการบริการต่างๆ

- กรุณาเตรียมข้อมูลในเว็บไซต์มาเป็นไฟล์ Doc หามีการแทรกรูปในไฟล์ Doc กรุณาแยกไฟล์แนบมาต่างหาก
เนื่องจากขนาดไฟล์จะถูกบีบอัดเมื่อแนบในไฟล์ Doc คะ
- ในกรณีที่ท่านต้องการทำเว็บไซต์ หลายภาษา กรุณาส่งเอกสารข้อมูลเวอร์ชั่นนั้นๆ ให้ทีมงานด้วยคะ​
- ในกรณีที่มีการอนุมัติการออกแบบแล้ว กรุณาเตรียมข้อมูลในส่วนของลิงค์ต่างๆที่ปรากฎอยู่ในการออกแบบด้วยค่ะ

*ตัวอย่าง Sitemap http://bit.ly/2O1VIoJ

 

ข้อมูลสินค้า และรูปภาพสินค้า
สำหรับฟังก์ชั่น E-Catalog

- กรณีใส่ข้อมูลปกติ กรุณาเตรียมรายการสินค้าให้ตาม Template นี้ https://goo.gl/kw7gIA

กรณี การเตรียม File ธุรกิจทัวร์ https://bit.ly/466AwXt
และแยกรูปหรือไฟล์ download มาอีก Folder โดยที่ชื่อต้องสัมพันธ์กับไฟล์ Excel

- จำนวนสินค้าทางเจ้าหน้าที่จะใส่ให้ตามแพคเกจของลูกค้า
  เช่น แพค E-commerc M ใส่สินค้าให้จำนวน 20 ชิ้น, แพค E-commerc L ใส่สินค้าให้จำนวน 30 ชิ้น)
  (กรณีสินค้ามีตัวเลือก : 1 ตัวเลือกถือเป็น 1 ชิ้น เช่น สินค้า A มี 5 ตัวเลือก ถือเป็นการใส่ข้อมูล 5 ชิ้น)

*ในกรณีที่สินค้าของท่านมีจำนวนมาก ต้องการ Import ข้อมูล สามารถเตรียมไฟล์ ในรูปแบบ .csv   

**ในกรณีที่สินค้าของท่านมีจำนวนมาก ต้องการ Import ข้อมูล  และสินค้ามีตัวเลือก เช่น ขนาด, สี ,แกลอรี่สินค้าแยกตามสี ควรเตรียมไฟล์ ในรูปแบบ .xml

***กรณีที่ลูกค้ามีการส่งไฟล์ให้ทางทีมงานช่วย import ให้ในครั้งแรก ควรเผื่อระยะเวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
(การ import ข้อมูลอาจได้เป็นบางส่วน ทางลูกค้าต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ใส่รูปสินค้า)

หมายเหตุ.
1. ขนาดรูปแบนเนอร์ความกว้างไม่ควรต่ำกว่า 3400 px * 1547 px ขึ้นไปเพื่อความคมชัดของรูป
2. ขนาดรูปสินค้าแนะนำเป็น สี่เหลี่ยมจตุรัส 1200x1200 px และ กำหนดขนาด ห้ามเกิน 1M แนะนำขนาดไฟล์ ที่ไม่เกิน 300 kb เพื่อเว็บที่โหลดเร็ว และรองรับการทำ SEO ที่ดี และสามารถเชื่อมระบบกับ marketplace ได้ดี
3. กรณีใส่รูปไม่ตรงกับค่า ration ที่ setting ไว้ จะทำให้ crop รูปออกมาแล้วตัดเนื้อหา
- ค่า ration เป็น pixel ที่แนะนำคือ
- ขนาดไฟล์ที่แนะนำ ไม่เกิน 500kb
  สัดส่วน 1:1 รูปสี่เหลียมจัตุรัส  > 1200x1200px
  สัดส่วน 4:3 รูปแนวนอน  > 1200x900px
  สัดส่วน 3:2 รูปแนวนอน > 1200x800px
  สัดส่วน 3:4 รูปแนวตั้ง > 900x1200px
  สัดส่วน 2:3 รูปแนวตั้ง > 800x1200px
 
​​​​​​​  คู่มือการปรับอัตราส่วนรูปสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์
 
*รูปสินค้าทั้งหมดควรเป็นแนวเดียวกัน เช่น สี่เหลี่ยมจตุรัส ก็ใช้รูปสินค้าทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส และรูปที่เตรียมควรมีการทำไดคัตรูปเพื่อความสวยงาม

6       

(Ecommerce)
รายละเอียดการจัดส่ง (Shipping Method)

รายการการจัดส่งที่ต้องการอาทิ
- ลงทะเบียน
- EMS
- การขนส่งด้วยวิธีอื่น

กรุณาเตรียมรายละเอียดค่าบริการขนส่ง อาทิ แบบ Flat Rate  ลงทะเบียน  40  บาท, EMS 50 บาท  หรือ กรณี Package รองรับการคำนวณราคาตามน้ำหนัก ตามจำนวนของสินค้าเป็นต้น
 

7

(Ecommerce)
รายละเอียดการชำระเงิน (Payment Method)    

กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน และจัดส่งข้อมูลให้กับตามรายการดังต่อไปนี้

-โอนเงินธนาคาร  เตรียม เลขบัญชีธนาคาร ต่างๆ  
- เลือกระหว่าง Omise กับ 2c2p และรองรับเฉพาะบริการ Credits card, Internet banking, ผ่อนชำระ

   *Omise : Omise.co
   *2c2p : 2c2p.com
   
   ดำเนินการติดต่อ และเตรียมข้อมูลที่ได้รับจาก Credit Card Gateway ที่เลือก ก่อนส่งกลับมาให้ทางเราทำการเชื่อมต่อ และทดสอบระบบ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน​)

 

8

Email หลักในการทำธุรกรรม

 เช่น ส่งอีเมลจากระบบถึงลูกค้า ที่จะใช้ในการโตตอบกับลูกค้า อาทิ Sale@abc.com เป็นต้น

 

*หมายเหตุ
 

2C2P Merchant Support Team
TH: 02 116 7000 Ext 152 - 164

2c2p contact

Seksid  Laoharawee (A)
Sales Manager
M: +66 991456862  ,+66 917795592 | T:+66 21167000-1 Ext.252

email : seksid@2c2p.com 

2C2P (Thailand) Co., Ltd. 

www.2C2P.com


OMISE
Amnat Anantapien(Mee) Enterprise Account Manager Thailand | Japan | Indonesia | Singapore | Malaysia
Phone +6691 774 2676 Skype amnat.anantapien
Email amnat@omise.co
Web www.omise.co

ประเภท

เอกสาร/ข้อมูล
 

1

เอกลักษณ์ขององค์กร
(Corporate identity)

โลโก้ และโทนสีที่ใช้ หรือรูปประกอบอื่นๆ

- ไฟล์โลโก้กรุณาส่งให้เป็นไฟล์ AI หรือ SVG เพื่อความคมชัด ในกรณีที่มี ข้อกำกับการใช้โลโก้ (Identity Guideline)  ลดทอนองค์ประกอบได้แค่ไหน 
ควรส่งโลโก้ มาหลายรูปแบบ เช่น โลโก้แบบวางบน พื้นสีอ่อน ,โลโก้กรณีวางบนพื้นสีเข้ม ,โลโก้แบบเจาะขาว
- ในส่วนของโทนสีที่ใช้กรุณาส่งให้เป็น โค๊ดสีที่ใช้ (ตัวอย่างเช่น  #FFFFF)
- ในกรณีที่เป็นสัญลักษณะ Animation ภาพวาดควรส่งมาเป็นรูปแบบ Layer ที่มีการแยกองค์ประกอบในภาพชัดเจน

2

ภาพสำหรับใช้ใน banner หรือภาพประกอบ

กรณี Banner หลัก สำหรับหน้าเว็บไซต์ ควรมีความละเอียด ที่ 3400 px * 1547 px ขึ้นไป  Banner สำหรับ Mobile 1080 px * 1080 px ขึ้นไป 
ในกรณีที่ท่านมีรูปภาพสำหรับใช้ประกอบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นรูปเฉพาะของธุรกิจท่าน อาทิ

- ภาพผู้บริหารหรือทีมงาน
- ภาพสินค้า
- ภาพสถานที่ต่างๆ โรงงาน ออฟฟิศ

ส่งเฉพาะรูปที่ทางลูกค้าคัดเลือกมาแล้ว มาก่อนเพื่อให้ทางทีมงานใส่ข้อมูลได้ก่อน

หากไม่มีภาพประกอบสามารถแจ้งทีมงาน ช่วยหาภาพประกอบเว็บไซต์ให้ได้  แต่อาจจะไม่ตรงกับธุรกิจท่าน 100%

3

เลือกธีม

เลือก ธีม เว็บไซต์
Basic และ Premium ตาม Package ที่รองรับ

สามารถเลือกธีม จากURL https://salesone.co/th/templates

การปรับแต่งธีมจะรองรับ การทำงานดังนี้
1 ปรับ โทนสี หรือ แถบสีบางส่วนให้เข้ากับ CI ลูกค้า
2 การเพิ่ม Widget หรือ Section เพิ่มเติม ให้หน้าแรก หรือปรับลดบางส่วนออก
- สำหรับ Package Ecommerce Widget ที่รองรับ  Banner ,Product ,Brands logo,Category ,Blog
- สำหรับ Package Web infomation Widget ที่รองรับ  Banner ,Brands logo,Category ,Blog
3 รองรับการสลับ Widget  หรือ Section ลำดับก่อนหลังได้
 

 4

จัดส่งข้อมูล Sitemap และ
ข้อความต่างๆที่ใช้ในเว็บไซต์

เตรียมข้อมูลส่วนที่เป็นข้อความที่จะใช้ในเว็บไซต์ แยกตามโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถรวบรวมแล้วส่งให้กับทีมงาน
ในครั้งเดียว เพื่อป้องกันการสับสนเรื่อง เวอร์ชั่น

*กรุณาแจ้งจำนวนภาษาที่ต้องการใช้ (อ้างอิงตามแพ็คเกจ) และเตรียมข้อมูลให้ครบตามภาษาที่แจ้ง

-เกี่ยวกับบริษัทของคุณ
-ข่าวสารกิจกรรม
-บทความต่างๆ
-หน้าติดต่อเรา ข้อมูลบริษัท ชื่อ ที่อยุ่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ แผนที่ หรือ Google map
-ข้อมูลเงื่อนไขการบริการต่างๆ

- กรุณาเตรียมข้อมูลในเว็บไซต์มาเป็นไฟล์ Doc หามีการแทรกรูปในไฟล์ Doc กรุณาแยกไฟล์แนบมาต่างหาก
เนื่องจากขนาดไฟล์จะถูกบีบอัดเมื่อแนบในไฟล์ Doc คะ
- ในกรณีที่ท่านต้องการทำเว็บไซต์ หลายภาษา กรุณาส่งเอกสารข้อมูลเวอร์ชั่นนั้นๆ ให้ทีมงานด้วยคะ​
- ในกรณีที่มีการอนุมัติการออกแบบแล้ว กรุณาเตรียมข้อมูลในส่วนของลิงค์ต่างๆที่ปรากฎอยู่ในการออกแบบด้วยค่ะ

*ตัวอย่าง Sitemap http://bit.ly/2O1VIoJ

 

ข้อมูลสินค้า และรูปภาพสินค้า
สำหรับฟังก์ชั่น E-Catalog

- กรณีใส่ข้อมูลปกติ กรุณาเตรียมรายการสินค้าให้ตาม Template นี้ https://goo.gl/kw7gIA

และแยกรูปหรือไฟล์ download มาอีก Folder โดยที่ชื่อต้องสัมพันธ์กับไฟล์ Excel

- จำนวนสินค้าทางเจ้าหน้าที่จะใส่ให้ตามแพคเกจของลูกค้า
  เช่น แพค E-commerc M ใส่สินค้าให้จำนวน 20 ชิ้น, แพค E-commerc L ใส่สินค้าให้จำนวน 30 ชิ้น)
  (กรณีสินค้ามีตัวเลือก : 1 ตัวเลือกถือเป็น 1 ชิ้น เช่น สินค้า A มี 5 ตัวเลือก ถือเป็นการใส่ข้อมูล 5 ชิ้น)

*ในกรณีที่สินค้าของท่านมีจำนวนมาก ต้องการ Import ข้อมูล สามารถเตรียมไฟล์ ในรูปแบบ .csv   

**ในกรณีที่สินค้าของท่านมีจำนวนมาก ต้องการ Import ข้อมูล  และสินค้ามีตัวเลือก เช่น ขนาด, สี ,แกลอรี่สินค้าแยกตามสี ควรเตรียมไฟล์ ในรูปแบบ .xml

***กรณีที่ลูกค้ามีการส่งไฟล์ให้ทางทีมงานช่วย import ให้ในครั้งแรก ควรเผื่อระยะเวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
(การ import ข้อมูลอาจได้เป็นบางส่วน ทางลูกค้าต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ใส่รูปสินค้า)

หมายเหตุ.
1. ขนาดรูปแบนเนอร์ความกว้างไม่ควรต่ำกว่า 3400 px * 1547 px ขึ้นไปเพื่อความคมชัดของรูป
2. ขนาดรูปสินค้าแนะนำเป็น สี่เหลี่ยมจตุรัส 800x800 px ขึ้นไป เพราะจะเป็นรูปแบบที่ระบบ marketplace อื่นๆใช้เป็นมาตรฐาน และหากเป็น สี่เหลี่ยมแนวนอนไม่ควรต่ำกว่า 800x600 px, แนวตั้ง 600x800 px 
 
*รูปสินค้าทั้งหมดควรเป็นแนวเดียวกัน เช่น สี่เหลี่ยมจตุรัส ก็ใช้รูปสินค้าทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส และรูปที่เตรียมควรมีการทำไดคัตรูปเพื่อความสวยงาม

6       

(Ecommerce)
รายละเอียดการจัดส่ง (Shipping Method)

รายการการจัดส่งที่ต้องการอาทิ
- ลงทะเบียน
- EMS
- การขนส่งด้วยวิธีอื่น

กรุณาเตรียมรายละเอียดค่าบริการขนส่ง อาทิ แบบ Flat Rate  ลงทะเบียน  40  บาท, EMS 50 บาท  หรือ กรณี Package รองรับการคำนวณราคาตามน้ำหนัก ตามจำนวนของสินค้าเป็นต้น
 

7

(Ecommerce)
รายละเอียดการชำระเงิน (Payment Method)    

กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน และจัดส่งข้อมูลให้กับตามรายการดังต่อไปนี้

-โอนเงินธนาคาร  เตรียม เลขบัญชีธนาคาร ต่างๆ  
- เลือกระหว่าง Omise กับ 2c2p และรองรับเฉพาะบริการ Credits card, Internet banking, ผ่อนชำระ

   *Omise : Omise.co
   *2c2p : 2c2p.com
   
   ดำเนินการติดต่อ และเตรียมข้อมูลที่ได้รับจาก Credit Card Gateway ที่เลือก ก่อนส่งกลับมาให้ทางเราทำการเชื่อมต่อ และทดสอบระบบ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน​)

 

8

Email หลักในการทำธุรกรรม

 เช่น ส่งอีเมลจากระบบถึงลูกค้า ที่จะใช้ในการโตตอบกับลูกค้า อาทิ Sale@abc.com เป็นต้น

 

*หมายเหตุ
 

2C2P Merchant Support Team
TH: 02 116 7000 Ext 152 - 164

2c2p contact

Seksid  Laoharawee (A)
Sales Manager
M: +66 991456862  ,+66 917795592 | T:+66 21167000-1 Ext.252

email : seksid@2c2p.com 

2C2P (Thailand) Co., Ltd. 

www.2C2P.com


OMISE
Amnat Anantapien(Mee) Enterprise Account Manager Thailand | Japan | Indonesia | Singapore | Malaysia
Phone +6691 774 2676 Skype amnat.anantapien
Email amnat@omise.co
​​​​​​​Web www.omise.co