การกำหนดจำนวนเริ่มต้นของสินค้าที่แสดงหน้ารวมสินค้า

การกำหนดจำนวนเริ่มต้นของสินค้าที่แสดงหน้ารวมสินค้า
ควรใช้ควบคู่กับการระบุจำนวนสินค้าต่อแถว เพื่อการแสดงผลที่สวยงาม เหมาะสม
เช่น

ถ้าสินค้าต่อแถวมี 4 ชิ้น ควรกำหนดจำนวนเริ่มต้นของสินค้าเป็น 12, 20 หรือ 24
ถ้าสินค้าต่อแถวมี 5 ชิ้น ควรกำหนดจำนวนเริ่มต้นของสินค้าเป็น 10, 15, 20 หรือ 30

(ตัวอย่างแสดงสินค้าจำนวน 10 ชิ้น ที่หน้ารวมสินค้า ก่อนกดปุ่ม "โหลดสินค้าเพิ่มเติม" ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "ปรับแต่ง" แล้วเลือกแถบ "ปรับแต่งร้านค้า"

2. หลังกกดคลิกแถบ "ปรับแต่งร้านค้า" ให้เลื่อนไปตรง "Product per load" แล้วกดคลิกเลือกจำนวนเริ่มต้นของสินค้าที่แสดงหน้ารวมสินค้า ตามรูปคือ 10