สินค้า

​​​​​​​​​​​​​​

ระบบการเพิ่มสินค้า เป็นการดึงสินค้าที่มีการสร้างไว้แล้ว ให้มาแสดงที่เว็บไซต์ที่เลือก

1. ช่อง Tag: ช่องสำหรับเลือก Tag เพื่อให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ผูกกับ Tag ที่เลือกไว้
2. ช่องสถานะ: ช่องสำหรับเลือกสถานะ เพื่อให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ผูกกับสถานะ ที่เลือกไว้
3. ช่องค้นหา: ช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาสินค้าตามคำที่กรอก
4. ปุ่มเพิ่มสินค้า: การเพิ่มสินค้า เป็นการดึงข้อมูลสินค้าที่มีสร้างไว้แล้ว ให้มาแสดงที่ตัวเว็บไซต์ผ่านตัวระบบ
5. ปรับสถานะ: ​​​​​​​เป็นการเลือกปรับให้สินค้าแสดง หรือซ่อน ที่หน้าเว็บไซต์
6. ดำเนินการ: ปุ่มดำเนินการ เป็นตัวจัดการตัวสินค้าที่ทำการเพิ่มเสร็จแล้ว


1. ช่อง Tag
ช่องสำหรับเลือก Tag ที่มีการสร้างไว้ เพื่อให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ผูกกับ Tag ที่เลือก
เช่น เลือก Tag แนะนำ จะแสดงเฉพาะสินค้าที่ผูกกับ Tag แนะนำ​​​​​​​

ตัวอย่างสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ที่เลือก Tag ไว้


2. ช่องสถานะ
ช่องสำหรับเลือกสถานะ เพื่อให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ผูกกับสถานะ ที่เลือกไว้


3. ช่องค้นหา
ช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาสินค้าตามคำที่กรอก
เช่น กรอกคำว่า Lans ในช่องค้นหา แล้วกด Enter จะแสดงสินค้า Lans Jacket ขึ้นมา 1 รายการ

​​​​​​​


4. เพิ่มสินค้า
การเพิ่มสินค้า เป็นการดึงข้อมูลสินค้าที่มีสร้างไว้แล้ว ให้มาแสดงที่ตัวเว็บไซต์ผ่านตัวระบบ
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้า จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

​​​​​​​

  1) สินค้า: กดคลิกที่ช่องสินค้า จะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกสินค้าที่มีการสร้างไว้ หรือพิมพ์ค้นหาชื่อสินค้า
  2) หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้สินค้าไปอยู่ที่หมวดหมู่นั้น ๆ
     (รายการหมวดหมู่มีให้เลือกตามการสร้างจากเมนูหมวดหมู่ https://kb.salesone.co/th/c/kb/categories)
​​​​​​​  3) ​​​​​​​สถานะ: ไว้สำหรับปรับสถานะสินค้า ให้เลือกซ่อน หรือแสดง ที่หน้าเว็บไซต์
  4) แท็ก: เป็นการเลือก tag ให้สินค้า เพื่อจัดกลุ่มให้สินค้าที่เลือก แสดงผลตามแท็กที่เลือก
       ​​​​​​​- แท็กโปรโมชั่น: เป็นการเลือกให้สินค้าที่เลือกไปแสดงที่หน้าโปรโมชั่น
       ​​​​​​​- แท็กแนะนำ: เป็นการเลือกให้สินค้าที่เลือกไปแสดงที่หน้าสินค้าแนะนำ หรือแถบแนะนำหน้าเว็บไซต์

      (คู่มือการสร้าง Tag อ่านรายละเอียดได้ที่ https://kb.salesone.co/th/c/kb/tag)
      *กรณีที่ไม่ต้องการใช้ tag ไม่ต้องเลือกหัวข้อนี้


​​​​​​​​​​​​​​5. ปรับสถานะ
​​​​​​​เป็นการเลือกปรับให้สินค้าแสดง หรือซ่อน ที่หน้าเว็บไซต์


6. ดำเนินการ
ปุ่มดำเนินการ เป็นตัวจัดการตัวสินค้าที่ทำการเพิ่มเสร็จแล้ว
วิธีใช้งาน:

  1) ดู: กดเพื่อดูสินค้าตอนแสดงอยู่หน้าเว็บไซต์
  2) แก้ไข: กดเพื่อเข้าไปแก้ไขสินค้าที่ทำการเพิ่มไว้
  3) แก้ไขสินค้า: กดเพื่อเข้าไปแก้ไขสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง
​​​​​​​      (คู่มือการเพิ่มสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง ที่ https://kb.salesone.co/th/c/kb/add_products)
  4) ลบ: ปุ่มลบสินค้าที่ทำการเพิ่มไว้ในเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ลบสินค้าที่ตัวจัดการสินค้าหลัก

 

*การเรียงลำดับสินค้า

สามารถเรียงลำดับสินค้าได้จากฟังก์ชั่น POS โดยการระบุตัวเลขลงในช่อง POS ของสินค้าแต่ละตัว โดยจะเรียงจากตัวเลขน้อยไปหามาก เช่น 1 -> 10 -> 20 เป็นต้น

(ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง)

​​​​​​​