Server Managed กับ Unmanaged

โดยปรกติ ราคา Hosting ต่อปี จะเป็นการให้บริการในรูปแบบ Unmanaged ค่ะ แต่หากลูกค้ามีการต่ออายุ MA หรือฝากไฟล์ไว้กับบริษัท โดยไม่ต้องการเข้าไปจัดการไฟล์หรือฐานข้อมูลเอง เช่นไม่มี IT ประจำบริษัท ทางบริษัทจะให้บริการในรูปแบบ Managed เพื่อประสิทธิ์ภาพในการใช้งาน


Hosting แบบ managed คือ
การบริการ จะใช้เซิฟเวอร์หลายตัวในการให้บริการ เพื่อป้องกันปัญหาเว็บล่มในกรณีที่ผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยมีโครงสร้างเว็บคร่าวๆดังนี้ข้อดีคือ
- มีเซิฟเวอร์สำรอง ในเซิฟเวอร์หลัก รองรับคนเข้าใช้งานมาก จะถ่ายโอน Trafic ไปยังเซิฟเวอร์สำรอง
- อัพเดทระบบความปลอดภัยได้ง่าย
- รวมศูนย์การบำรุงรักษา

ข้อเสียคือ
- ไม่เหมาะกับลูกค้าต้องการเข้าไปจัดการข้อมูลเอง เนื่องจากไม่มี Control Panel ในการจัดการ

 

Hosting แบบ Unmanaged
จะเป็น Hosting แบบผู้ให้บริการทั่วไป ที่ใช้เซิฟเวอร์ลูกเดียวในการจัดการ ทั้ง files และ database  จึงมีข้อดีในการเข้าไปจัดการไฟล์ หรือข้อมูล เนื่องจากจัดการที่เซิฟเวอร์เดียว และมี Control Panel ให้ (Direct Admin)  ประสิทธิ์ภาพจะไม่เท่ากับการใช้เซิฟเวอร์หลายตัวในการให้บริการ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเข้าไปจัดการไฟล์หรือ database จะมีขั้นตอนในการย้ายไฟล์ จากเซิฟเวอร์แบบ managed เป็น un-managed ประมาณ 3-7 วันทำการ และต้องมีการเปลี่ยนแปลง IP มายังเซิฟเวอร์ใหม่อีกด้วย