การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย Package SALESONE 

1.1. การแก้ปัญหาในกรณีการใช้งานมีปัญหา เช่น ไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ หน้าเว็บเกิด Error ต่างๆ

1.2 แก้ปัญหาในกรณีที่ Web Browser มีการอัพเดทเป็นรุ่นใหม่ และส่งผลต่อการใช้งานในส่วนสำคัญ

1.3 การให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ (CMS) และมีคู่มือสอนการใช้งานระบบอย่างละเอียด

1.4 กรณีที่ลูกค้าต้องการ การปรับแต่งที่ นอกเหนือจากระบบ Package สำเร็จรูป สามารถทำได้ดังนี้
     1.4.1  กรณีการปรับ UI หรือ Design สามารถ ซื้อ Package  Custom Design เพิ่มได้
     1.4.2  กรณี ปรับปรุงระบบ  ส่วนนี้ ทาง Salesone มีการรับข้อคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งข้อเสนอแนะ
กับเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงระบบได้ ซึ่งหาก ข้อเสนอแนะนี้มี จำนวนมากทางบริษัท จะพัฒนาเพิ่มเติม ใน Package Tier ตามดุลพินิจของบริษัท 
ซึ่งถ้าลูกค้า ต้องการใช้งานสามารถ upgrade Package เพิ่มเติมได้ หรือ หากลูกค้าใช้ Package ที่ได้รับการอัพเกรดระบบ ก็จะได้รับฟีเจอร์นั้นทันที
ส่วนระยะเวลาในการจัดทำนั้น จะไม่ได้มีการกำหนด และคำขอบางอย่างจะไม่ได้ทำให้ ตามดุลพินิจของบริษัท เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของเว็บสำเร็จรูป
 

กรณีซื้อ Package Trainning เพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย 5,000 / ครั้ง

รูปแบบการทำงาน และขอบเขตการบริการ
​​​​​​​
- การรับการแจ้งปัญหารับเรื่องผ่านระบบ Ticket  ของบริษัท เท่านั้น
- เวลาตอบกลับ 2-3 วันทำการ  หลังจากนั้นทีมจะประเมินระยะเวลาการแก้ไข  ระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับประเภทปัญหาที่แจ้ง ถ้าเป็นปัญหาทั่วไปจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการโดยประมาณ

ลักษณะงานจะถูกกำหนดเป็น 3 ประเภท  ตาม ดุลพินิจของบริษัท
​​​​1 ประเภท BUG แก้ไขเร่งด่วน ระยะเวลาจะอยู่ที่ 1-3 วันทำการ เช่น เว็บล่ม 
2 ประเภท BUG แก้ไขระยะเวลาจะอยู่ที่ 1-4  สัปดาห์ เช่น เกิด Error ในหน้าเว็บไซต์จนให้ระบบทำงานต่อไม่ได้
​​​​​3 ประเภทรอรอบอัพเกรดระบบระยะเวลาจะอยู่ที่ 3 เดือนขึ้นไป เช่น การเพิ่มเติมการทำงานของระบบ
​​​​​​​
สิ่งที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการบริการ

1. การเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ที่ไม่มีรายละเอียดการบริการในสัญญาการขาย
2. การออกแบบเพิ่มเติม
3 การใส่ข้อมูลหลังการขายเพิ่มเติม
4 บริษัทขอสงวนการปรับแต่ง Layout หน้าเว็บไซต์เองหลังจากส่งงานแล้ว หากลูกค้ามีการทดลองปรับแก้ไข layout  เอง แล้วมีความผิดพลาด จนจำเป็นต้องให้ทีมช่วยแก้ไขให้อันนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ 5,000 บาท /ครั้ง 

*** หมายเหตุ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการรูปแบบการบริก่ารที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองการทำงาน สามารถสอบถามพนักงานขาย เพื่อ UPGRADE  เป็น PACKAGE SALESONE PLUS ได้ ***
​​​​​​​​​​​