การตั้งค่า SEO & ROBOT

การตั้งค่า SEO & ROBOT

วิธีการตั้งค่า SEO และ ROBOT สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

(ตัวอย่าง การตั้งค่า ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

กดที่เมนู "ปรับแต่ง" -> "SEO & ROBOT" และกรอกรายละเอียดของคุณ

    1) ชื่อ : กรอกชื่อเว็บไซต์ของคุณ

    2) Meta Keyword : กรอก Meta Keyword ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ อย่างน้อย 4 Keyword ขึ้นไป และให้ใส่เครื่องหมาย "," คั่นระหว่าง Keyword

        เช่น เว็บไซต์ขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง กรอก Meta Keyword ว่า อาหารสุนัข, อาหารแมว, อ่างน้ำแมว เป็นต้น

    3) รูปแบบชื่อ : ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

    4) คำอธิบาย : กรอกคำอธิบายเว็บไซต์ของคุณ ข้อความในส่วนนี้จะแสดงใต้ลิงก์เว็บไซต์เมื่อทำการส่งลิงก์เว็บไซต์ไปที่ไลน์ หรือทำการแชร์ลิงก์เว็บไซต์ไปที่ช่องทางต่าง ๆ เช่น โพสต์แชร์ลิงก์เว็บไซต์ที่ facebook เป็นต้น

    5) Meta Robot : ช่องกรอก Meta Robot เบื้องต้นจะเป็นหากใส่ข้อมูลเว็บเรียบร้อยให้ใส่ค่าเป็น  index, follow เพื่อให้ Google เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์
​​​​​​​   
​​​​​​​    *อธิบายเพิ่มเติม
    index,follow  แสดงว่าให้ทำการเก็บหน้าเว็บไซต์ไว้ใน index server ของ Search Engine 
    หากตั้งค่า เป็น noindex,nofollow  จะหมายถึง ไม่ให้เก็บหน้าเพจนั้นไว้ที่ index server ของ Search Engine และไม่ต้องการให้คิดคะแนน
​​​​​

    6) Meta Image : เลือกสำหรับรูปนำเสนอเว็บไซต์

    7) URL Rewriter : ให้ปรับเป็น Yes เพื่อให้ มีผลในการทำ url friendly ที่มีผลดีต่อการทำคะแนน SEO

 

    เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง" แล้วกด "อัพเดทแคช"