การตั้งค่าสัดส่วนรูปแบนเนอร์ที่หน้าเว็บไซต์

การตั้งค่าสัดส่วนรูปแบนเนอร์ที่หน้าเว็บไซต์

(ตัวอย่างรูปแบนเนอร์ที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "แบนเนอร์" แล้วหาแบนเนอร์ที่ต้องการตั้งค่าสัดส่วนรูปแบนเนอร์ (ในที่นี้คือ "Home Duo Banner") แล้วกดดำเนินการ และเลือกแก้ไข

2. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตแบนเนอร์" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "ขั้นสูง"

3. เมื่อกดที่แถบ "ขั้นสูง" แล้ว ให้เลื่อนไปที่ "Image Ration" แล้วทำการกรอกสัดส่วนแบนเนอร์ที่ต้องการ แล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง


*ตัวอย่างสัดส่วนรูปแบนเนอร์ตามด้านล่าง

1:1 - รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

2:1 - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวนอน

1:1.5 - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวตั้ง

​​​​​​​