การจัดส่ง

สามารถกำหนด โซน และเลือกประเทศ, จังหวัด ที่ต้องการเซ็ตเรทราคาค่าจัดส่งอยู่ในเรทเดียวกันและเพิ่มโซนได้

รองรับเงื่อนไขดังนี้ 1) ยอดการสั่งซื้อ  2) น้ำหนัก  3) จำนวนสินค้า

ตัวอย่างการตั้งค่าจัดส่ง 
ex1. Zone ที่ 1 (กรุงเทพ, ชลบุรี)  สั่งซื้อมากกว่า 500 บาท ขึ้นไป ค่าจัดส่ง 30 บาท สั่งซื้อมากกว่า 2,000 บาท ค่าจัดส่ง ฟรี   
ex2. Zone ที่ 2 (thailand ) สั่งซื้อน้ำหนักรวม 0 - 10 kg  ค่าจัดส่ง 100 บาท, มากกว่า 10 kg ค่าจัดส่ง 180, มากกว่า 30 kg ค่าจัด  220
ex3  สั่งซื้อ 0 - 5 ชิ้น ค่าจัดส่ง 100 บาท, มากกว่า 5 ชิ้น ค่าจัดส่ง 50 บาท, มากกว่า 10 ชิ้นส่งฟรี


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่: ​​​​​​​ การจัดส่ง

​​​​​​​การจัดส่ง
ระบบการจัดส่งสินค้า ใช้สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับช่องทางการจัดส่งสินค้า ทั้งเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ใช้คู่กับ การเพิ่มโซน

- ปุ่มเพิ่มการจัดส่ง: ใช้สำหรับเพิ่มช่องทางการจัดส่งใหม่เข้าระบบ
- ดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการจัดส่งที่มีการเพิ่มไว้


ปุ่มเพิ่มการจัดส่ง
ใช้สำหรับเพิ่มช่องทางการจัดส่งใหม่เข้าระบบ
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มการจัดส่งจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

1. แถบบทนำ: เป็นแถบกรอกรายละเอียดพื้นฐานของช่องทางการจัดส่ง

​​​​​​​


  1) Title: ตั้งชื่อช่องทางการจัดส่ง
  2) Shipping:
  3) Price: กรอกราคาเริ่มต้นของค่าจัดส่ง
  4) Status: เลือก Show เพื่อให้แสดง หรือเลือก Darft เพื่อทำการซ่อน
  5) Description: ช่องกรอกรายละเอียดช่องทางการจัดส่ง
  6) Pickup Point: ***ใช้สำหรับกรณีที่มีระบบรองรับเท่านั้น
  7) Icon Image: ช่องสำหรับใส่รูป โดยการลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

*หลังทำการบันทึก ให้กดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 2 แถบ 

2. แถบประเมิน: เป็นแถบประเมินราคาค่าจัดส่งตามเงื่อนไข "คำนวนค่าขนส่ง 3 ประเภท" ดังนี้ (*กรณีทำการแบ่งโซนควรระบุค่าจัดส่งของแต่ละโซนด้วย)
  2.1 ยอดสั่งซื้อ: เงื่อนไขตามราคาการสั่งซื้อ


​​​​​​​  วิธีใช้งาน: 
    1) ปุ่มเพิ่มอัตรา: สำหรับสร้างเงื่อนไขตามราคาการสั่งซื้อ

​​​​​​​


      1.1) Condition Price: ช่องกรอกราคาสั่งซื้อ ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องมี " , "
             เช่น สั่งซื้อสินค้าราคามากกว่า 400 บาท ให้กรอก 400
      1.2) Rate Value: ช่องกรอกราคาค่าขนส่ง ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องมี " , "
      1.3) Status:
             - เลือก Active เพื่อใช้งาน
             - เลือก Disable เพื่อปิดการใช้งาน

    2) แก้ไข: แก้ไขเงื่อนไขราคาการสั่งซื้อที่เพิ่มไว้
    3) ลบ: ลบเงื่อนไขราคาการสั่งซื้อที่เพิ่มไว้

  2.2 น้ำหนัก:  เงื่อนไขตามน้ำหนักสินค้า

​​​​​​​


  วิธีใช้งาน: 
    1) ปุ่มเพิ่มอัตรา: สำหรับสร้างเงื่อนไขตามน้ำหนักสินค้า

​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​      1.1) Condition Price: ช่องกรอกปริมาณน้ำหนัก ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องมี " , "
             เช่น น้ำหนักสินค้ามากกว่า 1 กิโลกรัม ให้กรอก 1
      1.2) Rate Value: ช่องกรอกราคาของค่าขนส่ง ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องมี " , "
      1.3) Status:
             - เลือก Active เพื่อใช้งาน
             - เลือก Disable เพื่อปิดการใช้งาน

    2) แก้ไข: แก้ไขเงื่อนไขน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มไว้
    3) ลบ: ลบเงื่อนไขน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มไว้

  2.3 จำนวนสินค้า : เงื่อนไขตามจำนวนการสั่งซื้อ

​​​​​​​​​​​​​


  วิธีใช้งาน: 
    1) ปุ่มเพิ่มอัตรา: สำหรับสร้างเงื่อนไขตามจำนวนการสั่งซื้อ

​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​      1.1) Condition Price: ช่องกรอกจำนวนสินค้า ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องมี " , " เช่น สั่งซื้อสินค้าจำนวนมากกว่า 2 บาท ให้กรอก 2
      1.2) Rate Value: ช่องกรอกราคาค่าขนส่ง ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องมี " , "
      1.3) Status:
             - เลือก Active เพื่อใช้งาน
             - ​​​​​​​เลือก Disable เพื่อปิดการใช้งาน

    2) แก้ไข: แก้ไขเงื่อนไขจำนวนการสั่งซื้อที่เพิ่มไว้
    3) ลบ: ลบเงื่อนไขจำนวนการสั่งซื้อที่เพิ่มไว้

3. แถบชำระเงิน: แถบเลือกรูปแบบการชำระเงิน แบ่ง Assigned Payment เป็น 2 ส่วน
  3.1 No: ไม่ใช้งานแถบชำระเงิน​​​​​​​​​

​​​​​​​


  3.2 Yes: ติ๊กเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการผูกกับช่องทางการจัดส่ง​​
​​​​​​​


4. แถบฟิลเตอร์: สำหรับเปิด/ปิด ตัวกรองช่องทางการจัดส่ง แบ่งเป็นราคา กับน้ำหนัก

​​​​​​​​​​​​​​

  ราคา
  4.1 ตั้งแต่: ระบุราคาเริ่มต้น ใส่เป็น 0
  4.2 ถึง: ระบุราคาสิ้นสุดที่จะแสดงช่องทางการจัดส่งนี้
  เช่น 3000 ถ้าราคาสินค้าเกิน 3000 จะไม่แสดงช่องทางการจัดส่งนี้ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  น้ำหนัก
  4.3 จาก (กิโลกรัม): ระบุน้ำหนักเริ่มต้น ใส่เป็น 0
​​​​​​​  4.4 ถึง (กิโลกรัม): ระบุน้ำหนักสิ้นสุดที่จะแสดงช่องทางการจัดส่งนี้
  เช่น 10 ถ้าน้ำหนักสินค้าเกิน 10 จะไม่แสดงช่องทางการจัดส่งนี้ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการจัดส่งที่มีการเพิ่มไว้
  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขช่องทางการจัดส่งที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อลบช่องทางการจัดส่งที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง