ปัญหากับการเว้นวรรคและการตัดคำ

ทำไมเว็บไซต์ จึงอาจมีปัญหากับการเว้นวรรคและการตัดคำ

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่าน จะมีการส่ง Comment หรือรายการแก้ไขในส่วนของการตัดคำหรือการตัดบรรทัดใหม่ ซึ่งอาจทำให้ความหมายเสีย ซึ่งเป็นข้อจำกัดของภาษาไทยและปัญหาในส่วนของขนาดหน้าจอต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะ

 

เว็บไซต์ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์

เนื่องจากสื่อส่ิงพิมพ์จะมีขนาดหน้าจอเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ แต่ขนาดหน้าจอที่ใช้อ่านเว็บไซต์ในปัจจุบัน มีถึง 245 ขนาด (มีขนาดหน้าจอที่ผู้ใช้ ใช้มากที่สุดอยู่ประมาณ 10 ขนาด)

ยกตัวอย่างเว็บ Dtac หากใช้ MAC OS ในบางเวอร์ชั่นจะมีปัญหาการตัดคำ คำว่า "องค์กร"

 

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันยังไม่เข้าใจความหมายของภาษาไทย

ยกตัวอย่างเว็บ ไทยรัฐ ซึ่งเป็นสำนักข่าวอันดับหนึ่งของประเทศ จะพบได้ว่าไม่สามารถตัดบรรทัดคำไทยได้ถูกต้องเช่นกัน คำว่า "พระราชปณิธาน"

 

ในกรณีที่ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน การตัดคำก็ไม่เหมือนกัน

ยกตัวอย่าง เว็บ ปตท

กรณีหน้าจอแบบกว้าง

 

กรณีหน้าจอแคบ

​​​​​​​​​​​​​​